Lumby
Print
Sitemap

Installation & service

 
 
Pumper og vandforsyningsanlæg til privat, landbrug, og gartneri. 
 
Vandledninger i jord af PVC og PE i svejst udførelse.
Vandværksanlæg til fælles forsyninger.
 
Installationer for olier, samt tank- og beholderanlæg til gasolie og fuelolie med tilhørende pumper, varmevekslere, filtre o.lign.
Installationer for F-gas og naturgas til privat, gartneri og industri.
Certifikatsvejsning. Installationer for trykluft, glykoler, kølevand
spildevand, drænvand og meget andet.

Installation af akkumuleringstanke i forbindelse med kedler til fast brændsel.
Tekniske installationer for blødgøringsanlæg, laboratorium installationer, procesanlæg m.m.
Service udføres på alle installationer.
Pumpeanlæg til vandforsyning eller cirkulationspumper.
Oliefyr med OR-test.
Gasfyr, eftersyn og gastest.

Stokerkedler
Udskiftning af udtjente varmeanlæg til nye og energibesparende anlæg.
 
 
Lumby smede og VVS A/S
H.C. Lumbyesvej 19  | 5270 Odense N
 65 95 51 15