Lumby
Print
Sitemap

Varmeanlæg

 
Opvarmningsanlæg til alle energiformer.

Fjernvarme, villa, gartneri, industri. Oliefyr, gasolie, fuelolie, naturgas, villaanlæg, gartneri samt industri.
Halm-, træ-, kul-, koks-, træpiller-, korn-
kedler og stokeranlæg til beboelse og gartneri.
 
Solvarmeanlæg til villa og erhverv. Kombinationsanlæg med el til varmt brugsvand i sommerperioden.
Automatik til komfort og økonomistyring af varmeanlæg,
behovsregulering af cirkulationspumper med frekvensstyring for energibesparelse.
Vandbårne centralvarmeinstallationer.
Varmeanlæg med radiatorer.
Gulvvarme, strålevarme, varmluftanlæg, varmtvandsanlæg med varmtvandsbeholder eller varmeveksler.
Vejledning vedr. tilskud til energibesparende foranstaltninger, biobrændselsanlæg, solvarme m.m.
Solvarmeforberedte varmtvandsbeholdere.
Oliefyr, kondenserende oliekedler til villa og industri.
Naturgasinstalationer med kondenserende kedler til villa og industri.
Fastbrændselskedler til træ, kul, koks, halm og korn og træpiller samt stoker.
Fjernvarmeanlæg.
Varmepumper til jordvarmeanlæg og luft til vandanlæg.
Reservedele til Argus stoker.
 
Lumby smede og VVS A/S
H.C. Lumbyesvej 19  | 5270 Odense N
 65 95 51 15