Lumby
Print
Sitemap

Ventilation

 
Ventilationsanlæg med rumudsugning.  
 
Større anlæg med både udsugning og indblæsning samt krydsveksler med varmegenvinding 
Villaanlæg og institutioner.

Skoler, lærerværelse, fysiklokale.
Industri, udsugningsanlæg.
Baderum.
 
Lumby smede og VVS A/S
H.C. Lumbyesvej 19  | 5270 Odense N
 65 95 51 15