Energi

Varmeanlæg

Opvarmningsanlæg til alle energiformer

 • Fjernvarme, villa, gartneri, industri. Oliefyr, gasolie, fuelolie, naturgas, villaanlæg, gartneri samt industri.  
 • Halm-, træ-, kul-, koks-, træpiller-, kornkedler og stokeranlæg til beboelse og gartneri.
 • Solvarmeanlæg til villa og erhverv. Kombinationsanlæg med el til varmt brugsvand i sommerperioden.
 • Automatik til komfort og økonomistyring af varmeanlæg,
  behovsregulering af cirkulationspumper med frekvensstyring for energibesparelse.
 • Vandbårne centralvarmeinstallationer.
 • Varmeanlæg med radiatorer.
 • Gulvvarme, strålevarme, varmluftanlæg, varmtvandsanlæg med varmtvandsbeholder eller varmeveksler.
 • Vejledning vedr. tilskud til energibesparende foranstaltninger, biobrændselsanlæg, solvarme m.m.
 • Solvarmeforberedte varmtvandsbeholdere.
 • Oliefyr, kondenserende oliekedler til villa og industri.
 • Naturgasinstalationer med kondenserende kedler til villa og industri.
 • Fastbrændselskedler til træ, kul, koks, halm og korn og træpiller samt stoker.
 • Fjernvarmeanlæg.
 • Varmepumper til jordvarmeanlæg og luft til vandanlæg.
 • Reservedele til Argus stoker.

Ventilation

Ventilationsanlæg med rumudsugning

 • Større anlæg med både udsugning og indblæsning samt krydsveksler med varmegenvinding
 • Villaanlæg og institutioner.
 • Skoler, lærerværelse, fysiklokale.
 • Industri, udsugningsanlæg.
 • Baderum.

 

Installationer

Klik og læs mere om vandledninger, vandværksanlæg, naturgas, akkumuleringstanke, stokerkedler, olie- og gasfyr og meget mere.
Om installationer