Kloak

Autoriseret kloakmester

  • Spildevandsledninger
  • Regnvandsledninger
  • Drænvandsledninger
  • Pumpebrønde

Nye anlæg og reparationsarbejder

Anlæg

Anlæg med tilslutning til offentlig rensningsanlæg, samt anlæg med nedsivning, sandfilter, pilerensning eller tilsvarende.

Renovering

Renovering af eksisterende anlæg med flerkammertanke og adskildelse af regn- og spildevand.