Om os

Lumby Smede og VVS

Lumby VVS opkøbt af Morud VVS & El ApS

Kvalitet og godt håndværk har altid været vort kendetegn helt tilbage fra 1850'erne, hvor familien grundlagde Lumby Smede og VVS.

Smedemester Hans Hansen drev smedjen fra 1910 og til sin død i 1944, hvorefter Kristian Hansen overtog forretningen. Generationsskiftet blev indledt i 1975, da Hans og Jørgen Hansen blev medejere. Fra 2007 er virksomheden ført videre af Jørgen Hansen med VVS og smedearbejde.

I 1993 blev forretningen udvidet med en afdeling i Søndersø, idet Søndersø VVS blev overtaget fra Helge Pedersen.

I 2002 blev endnu en afdeling tilknyttet, da firmaet overtog Blikkenslager Niels Abildgård Nielsens forretning i Bogense.

Hvor mange er vi?

Vi beskæftiger ca. 10 medarbejdere som alle arbejder efter samme målsætning, nemlig at yde en god service og at løse opgaverne tilfredsstillende.

Vore medarbejderstab er bredt sammensat og dækker hver især bredt over deres felt, hvilket gør at firmaet er i stand til at udføre og servicere de meget forskellige opgaver hvoraf her nævnes nogle eksempler:

Maskiner og apperater

Udvikling og fremstilling af specialmaskiner og apparater, samt materiel til transport af bl.a. blomster og paller.

Service på maskiner til industrien, hydrauliksystemer, projektering, etablering og vedligehold.

VVS-arbejde

Vandinstallationer med bl.a. pumper og vandforsyningsanlæg til egen brønd, vandværker, industri, gartneri og landbrug samt filteranlæg og vandværksinstallationer, jordledninger af PVC og PE-rør, villainstallationer, installationer til boliger og industri m.m.
Kølevandsanlæg med køletårn o.lign. for industrien.

Anlæg til opvarmning

Opvarmningsanlæg med alle energikilder, olie, gas, træ, halm, kul, koks, træpiller, korn, fjernvarme, el, solvarme og jordvarme og alle opvarmningsformer, varmluft, radiator, gulvvarme og strålevarme, alt baseret på vandbåret varmeanlæg eller direkte opvarmning.

Installationer til køkken og bad

Sanitetsinstallationer af enhver art med alt til køkken og bad.
Automatik til varmeanlæg, overvågning, klimastyring, rep. og vedligehold af trykluftautomatik (Hagemann-Globe automatik) og el-automatik.

Særlige installationer

Special installationer til alverdens medier, bla. olier, luft, naturgas, F-gas, andre gasser, vand, glycoler, kølevand, drænvand, spildevand, fedt, m.m. incl. certifikatsvejsning.
Fremstilling af aktivt kulfilter til fjernelse af odorant (sporstof) fra naturgas.
Stort lager af kileremme, kuglelejer samt reparation af hydraulikslanger.

Ventilation

Ventilationsanlæg som udsugning eller komfortanlæg med genvinding.
Diamantboring op til 300 mm i beton og tilsvarende.

Smede

Smedearbejde til bygninger, stålspær som rammespær eller gitterspær, søjler, bjælker, riste, trapper, gangbroer, gelændere m.m.
Drivhuskonstruktioner som "Florahuset" = plasttunnelhus kpl. Som byggesæt eller nøglefærdigt, samt reparation og vedligehold med udskiftning af folie m.m.

Stokeranlæg

Reparation og vedligehold af stokeranlæg til kulfyring og reservedele på lager til ARGUS stokere.

Reperationer

Fremstilling og reparation af emner til en lang række formål, reol-systemer, lamper, skærme, gitre, tyverisikring, udstillingsmateriel, beslag og anordninger af enhver art.

Beslag til Fedede bygninger

Reparation og udskiftning af beslag i fredede bygninger (bl.a. kirker), reparation og tilpasning af møbler.

Svejse- og skærearbejde

Drejning, gevindskæring, kopiskæring, boring, slibning, svejsning, certifikatsvejsning, bukning, klipning, savning, lokning og meget andet.